Τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας Δωρόσημο Μαλέλης ΑΕΒΕ:

46ο χλμ ΠΕΟ Αθηνών Χαλκίδας, 19011- Θέση ΒΡΕΣΤΕΖΑ